Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


          

   A fegyenc

                    Egy másik élet

                          II. rész

 

V.

 

Eltelt bő két hét, s Andrew még mindig lázban égett. Agyban már megfogalmazta az áthelyezési kérelmét, megtervezte a gyerekszobát, s kitalálta, hogy hol lenne ideális környezet a gyerek neveléséhez, a főbolygón és avval szomszédos szektorokban. Két nappal az után, hogy megtudta a születendő utód hírét, felhívta a családot, hogy tájékoztassa őket a közeledő gyermekáldásról. Jane kivirult, s már lélekben fel is készült az anyaságra. Gondolatai a múlton, s a jövő eseményei körül forogtak.

Ki hitte volna, hogy eljutnak idáig. Talán senki. Talán mindenki tudta, hogy így alakul.

Jane Savo Az emberi birodalom sűrűn lakott világai között lévő Xanadu kolónián született. Anyja és apja tanítók voltak, a közösség nagyra becsült tagjai. Morgan Savo még a Galaktikus időszámítás előtti időkben települt át a Solusanról. Ekkor Morgan alig múlt húsz éves, mikor elhatározta, hogy maga mögött hagyja a családi otthon biztonságát, s elköltözik a főbolygóról. Morgan családja a császári udvarban éltek, apja az uralkodó testőrségének parancsnoka volt. Morgan gyermekkorában sok mindent megtanult a Solusanon. A császári udvar legnagyobb tanítói vezették be őt a világ minden tudományába: csillagászat, matematika, művészet… Morgan fogékony volt a tudományokra, talán az anyai ágról örökölt tudományra éhes gének miatt.

A Xanadu kolónia ekkor már vagy négyszáz éve létezett. Egy gyönyörű és hatalmas város, mely egy gyönyörű tengerparton állt. Ezüstösen csillogó házai, fehér tornyai, meglepően emlékeztette őt a Solusanon álló császári palotára. Fejlettsége megegyezett a Solusanéval és a környező bolygókéval. Az emberek kedvesek és barátságosak voltak. Morgan csodálkozva bámulta a kolóniát, hiszen eddigi életét a főbolygón töltötte, s csak azt ismerte. Nem hitte, hogy a többi bolygó is hasonlít arra, melyet az otthonának tudott.

Az első pár nap alatt megismerkedett a várossal és a lakosság életével. Beköltözött egy kis bérlakásba, melyet a saját kis vagyonából finanszírozott. A második hét kezdetén felkereste a helyi iskolákat, hátha akad egy betöltetlen pozíció kozmológia történelemből, esetleg csillagászati jelenségek ismerete témában. A próbálkozását siker koronázta. Attól a naptól tagja lett a Xanadui Tudományos Egyetem tanári karának.

Az itt eltöltött harminc év alatt találkozott feleségéve, Caroll-al, aki szintén az egyetemi tanári kar egyik tagja volt. Találkozásuk pillanatában már elrendeltetett a sorsuk. A sors könyvében meg volt írva találkozásuk és szerelmük. A következő szemeszter kezdete előtt össze is kötötték az életüket. Az esküvő a kolónia legszebbje volt, melyet a lakosok az elmúlt száz évben láttak. A főtér, ahol a templom állt, virágokkal volt beborítva. Népes tömeg figyelte a nagy nap eseményeit. Caroll hosszú, fehér esküvői ruhát viselt. Hosszú, hullámos barna haját lefogta a fátyol, melyet időközben hátrahajtott. Morgan a klasszikusok híve volt, ezért fekete öltönyt viselt, hozzá illő kiegészítőkkel.

Három évvel később bekövetkezett az, melyre egyikük sem számított. Megszületett Jane Savo, az első gyermekük. Az öröm még hatalmasabb volt, mint amelyet valaha reméltek volna. Mind kettejük élete teljesen átértékelődött. Addig a percig, csak ők voltak. A munkájuk rengeteg örömöt adott nekik, mert számos érdeklődő nebuló vette körbe őket. Meg volt a maguk életük, ahogy ők szerették. De most a fontossági sorrend felcserélődött. Attól a perctől, hogy Jane megfogant, már család voltak. S mikor a kis Jane először felsírt, tudatosodott bennük, hogy minden, ami eddig volt, már mögöttük van. A múlt emlékeivé váltak. S a jövő egy teljesen új irányt vett.

A kis Jane Savo szépen fejlődött. Két évesen, már futkározott, ahogy a kortársai, gagyarászott a saját kis babanyelvén, melyet olykor értelmes szavakkal színesített. Mosolygós, vidám kisgyerek volt. Szülei elhalmozták szeretettel, élményekkel. Az éjszakáig tartó dolgozatjavításokat és órai vázlatírásokat átvették a családi kirándulások.

 

„Eljött ez ember, és az emberi szokások ideje”

Merlin

 

Az iskolai évek vegyesen teltek Jane számára. Mint ahogy az lenni szokott ilyekor, a fiúk utálták a lányokat és fordítva. Ahogy haladt előre az idő, s az első osztályt követte a második, majd a harmadik, úgy gyarapodtak a csínytevések, s a hetedik, nyolcadik osztály felé, már néha megmutatkozott Jane ifjúkori női oldala is. El is kanászodott volna, ha szülei nem vállalnak aktívan szerepet a kolónia pedagógiai életében. Morgan és Caroll szépen terelték az élet medrébe lányukat, lehetőséget hagyva neki a kisebb-nagyobb szárnypróbálgatásokra.

Miután Jane elkezdte a főiskolát, szülei megpróbálták megértetni vele, hogy miért nem szabad eltékozolni a tehetségét. Bár ekkor még nem nyilvánult meg, hogy a csínytevéseken és szabálysértéseken kívül mihez lenne tehetsége, a szülők tudták, hogy lányuk egy napon fontos feladatot fog ellátni. De Jane-t ez akkor nem érdekelte. Gyönyörű, fiatal nő volt, aki megbolondította a kortársainak fiú vonalát. Nem volt olyan srác, aki ne akarta volna meghódítani (persze a legtöbben csak egy futó kalandra akarták maguknak). Bájos arca, hosszú fekete haja, bársonyos hangja elvarázsolta a környezetét. Vad volt, de ugyanakkor kötelesség és tisztelettudó, amilyennek szülei nevelték.

Az első fiú (legalábbis a szüleinek így mutatta be) tizennyolc éves korában kopogtatott be a szülői ház ajtaján. Jó módú fiatalembernek látszott. Morgan és Caroll szívesen fogadták őt. Olyan volt, amilyet szívesen láttak lányuk oldalán. De ez a kép hamar darabokra tört. Jane-t arra nevelték, hogy az erkölcsösség fontos dolog, s hogy ne adja oda magát mindenkinek. Bár Jane nem számolt be szüleinek a történtekről, sejtették, hogy mi történt azon az éjszakán.

Jane és épp aktuális barátja a tengerparton sétáltak. A napnak abban a szakában, a holdfényben úszó városkép lélegzetelállító képet nyújtott a sétáló embereknek. A hold már az ég közepén járt. Jane és a fiú heves csókcsatába bonyolódva terült el a parti homokon. A fiú hosszan kényeztette a lányt. Végigcsókolta a minden porcikáját. Jane teste felhevült az izgalomtól. Minden porcikájában remegett. Hangos nyögések hallatszottak a néma tengerparton. Csak ők voltak a szabad ég alatt. A csillagok látták, hogy lesz az ártatlan lányból felnőtt nő.

Fényben úszott már a tengerpart, mikor Jane magához tért. Hajába bele kapdosott a langyos délelőtti szellő. A puha homokban nyomott hagyott, ahogy jobbra, balra forgolódott álmában. Hamarosan felült, tekintete a távolba veszett. Csöndben bámulta a hatalmas hullámokat, s csak arra gondolt, hogy az élete egy teljesen új mederbe terelődött. Úgy érezte az igazi volt, aki magához ölelte a múlt éjjel. A fiúban látta élete párját, leendő gyermekei apját. Egy békés, boldog élet lehetőségét.

Jane körbenézett a parton, s döbbenten látta, hogy egyes egyedül ül a homokban. A fiú, kiről oly gyönyörű gondolatokat szőtt, nem volt sehol. A nagy szerelem felszívódott, s csak egy darab cetlit hagyott a barna homokban, melyen csak ennyi állt: köszönöm. Jane-ben csak ekkor tudatosult, hogy milyen alávaló módon kihasználták, s helyben hagyták. A fiú számára nem volt más, csak egy puttony, amit olykor-olykor megtöltenek. Jane zokogásban tört ki. Életében először gázoltak bele a lelkébe, s ezt hosszú ideig nem tudta feldolgozni.

A könnyek nyomai, melyeket a tengerparti homokba ejtett, nem száradt fel oly hamar, mint ahogy a szülei remélték. Az ezt követő öt évben szinte teljesen elzárkózott a világi örömök, ezen részétől. Tanult, dolgozott, a szabadidejét a barátival töltötte. Az építészeti iparág reneszánsza komoly érdeklődéssel kecsegtetett, ezért ezen a vonalon indult el a főiskola második évében. A régebbi korok épületeit ötvözte a modern tervezetekkel, s tanárai hatalmas lehetőségeket láttak benne. Tudták, hogy még sokra viheti ebben az iparban. Számos háromdimenziós modellt és hologramot tervezett, melyeket több iskolai, majd később birodalmi szinten elismert versenyeken, kiállításokon mutatott be. Számos kitüntetés és oklevél mellett egy neves cég, az Imperial Creator is felfigyelt az ifjú tehetségre. A főiskola utáni három évben a vállalat egyik legbecsesebb és elismertebb tagja lett.

Öt évvel azelőtt, hogy Jane megtudta, hogy gyermeket hord a szíve alatt, egy különleges konferenciát rendeztek a Solusanon, melyre ő is hivatalos volt. A konferencia a kolóniaépítés megújítását tűzte ki célul, s ezért a birodalom minden szegletéből meghívtak tudósokat, kutatókat, építészeket, kertépítőket. Továbbá a kolónia védelme miatt meghívták George Hamilton parancsnokot, a védelmi részleg magas rangú vezetőjét, valamint a csillaghajó és fegyvertervező részleg vezetőjét, Andrew Lindsay hadnagyot. A konferencia szépen zajlott. Egymás után törtek elő a jobbnál jobb tervezetek. Új épület konstrukciók, szállítójárművek, védelmi siklók születtek azon a napon, melyeket a birodalom még hosszú évek múlva is használni fog.

Az esti fogadáson mindenki összegyűlt, hogy tovább firtassák a lehetőségeket. Hamilton parancsnok egy építészeti vállalat vezetőjét próbálta meggyőzni arról, hogy a katonai létesítményekben nincs szükség olyan dolgokra, mint függöny és a kis tornyok sem praktikussági szempontból lennének fölszerelve.

Lindsay hadnagy ott hagyta a társaságot, hogy egy kicsit külön legyen. Azon a napon kicsit sok volt neki a „fejtágításból”. Kiment a teraszra, hogy egy kis friss levegőt szívjon. A nap már lement, s a város fölött magasodó teraszról gyönyörű kilátás nyílt az alatta elterülő metropoliszra. De Andrew Lindsay akkor nem volt egyedül azon a teraszon. Egy gyönyörű nő állt ott a párkánynál, tekintetét a távolba merítette. Nem tudni, hogy éppen fürkészett valamit, vagy csak elbambult, de látszott rajta, hogy gondolatai fényévekre vannak a Solusantól.

-Jó estét – köszöntötte Andrew az ismeretlen nőt.

-Jó estét önnek is – válaszolta.

Andrew tekintete végigfutott a nő teljes testén. Gyönyörű volt. Fiatalsága teljében. Talán még sosem látott ily szépséget. Pulzusa kissé gyorsabb lett. Lábában az izmok kissé megremegtek. Gyakran előfordult ilyen, mikor megerőltette lábát a hadgyakorlatok alatt, de most nem ez történt.

Andrew közelebb lépett, s megszólította a nőt.

-Hogy érzi magát?

-Köszönöm remekül. És ön?

-Kicsit fáradtan, de jól. Hosszú volt a nap.

-Az már biztos.

A társalgás még egy ideig ebben a mederben folyt. Semmit mondónak tűnt. Andrew tudta, hogy az esélyei a kiszemelt áldozatnál oly mértékben csökkennek, mint ahogy a kádból lefolyik a víz. Mivel érezte, hogy rossz úton jár úgy gondolta kicsit más irányba, tereli a beszélgetést. A terv bevált. Hosszú órákon keresztül csak beszélgettek. Andrew elmesélte, hogy űrhajótervezéssel foglalkozik a flottánál, Jane pedig bevezette őt az Imperial Creator hétköznapjaiba. Az este hamar eltelt. Andrew hazakísérte Jane-t, aki bár nem vallotta be, lenyűgözte a férfi finom modora, tisztelettudó jelleme és olykor szemtelen humora.

A konferencia véget értével úgy tűnt elvállnak útjaik, de Andrew nem adta fel ily könnyen. Nem merte bevallani magának, de megszerette a nőt, és annyi időt akart vele tölteni, amennyit az élet lehetővé tesz. Hosszú magányos hetek teltek el, mire újra találkoztak. Andrew szenvedélye nem hagyott alá, sőt erősebb lett. A randevú, melyet Andrew körültekintően megszervezett, tökéletesen sikerült. Az este vége szenvedélyes csókcsatában bontakozott ki. Édes és forró percek voltak ezek, melyeket minden ember úgy él meg, hogy bár csak soha ne lenne vége…

De vége lett…

Egészen másnap estig.

Majd harmadnap folytatódott.

És a negyedik nap.

Ötödik nap.

A hatodik napon bezárkóztak Andrew lakásába, s szenvedélyesen szeretkeztek. Egész napig tartó örömök, selymes érintések jellemezték azokat az édes órákat.

 

„És Isten látta, hogy ez jó!”

Biblia

 

A napok, melyek ezután következtek, örökké tartó fogadalomra késztette mind kettőjüket. És Jane boldogan mondott igent, mikor Andrew megkérte a kezét egy meleg nyári napon.

 

VI.

 

A déli nap melege még mindig beborította az üdülőkolóniát, nem kevés örömet szerezve az ott tartózkodóknak. Andrew és Jane az elmúlt hetek alatt már szinte teljesen átszervezték az életüket. Úgy tűnt mindennel kész vannak, már csak a bébi születése van hátra. De addig még van mit tenni.

Jane a medencében lubickolt, Andrew, pedig magához ragadott egy könyvet, hogy kissé visszatérjen az ő világába. Élvezte a semmittevést, de számára az élet az űr jéghideg éjszakájában volt. Így hát elmerült egy régi, kissé megkopott borítójú könyv lapjaiba, melynek története egy űrhajó katasztrófáról és annak túlélőiről szólt.

Andrew már maga mögött hagyott néhány fejezetet, mikor az egyik szórakoztatási igazgató odalépett a napágyhoz és megszólította.

-Elnézést uram, de bejövő hívása van – mondta, majd átadott neki egy 10×10 cm-es kijelzőt. Andrew megnyomta a gombot, s a képernyőn megjelent Fleischman kapitány.

-Andrew!

-Mi a helyzet uram?

-Attól tartok félbe kell szakítania a vakációját Andrew. A határ mentéről komoly flottaaktivitást érzékeltek. Nagy az esély, hogy egy ellenséges invázió fenyeget minket. A császár parancsára a teljes flottát a határ menti szektorokba vezénylik. A Grand Captain már el is indult a következő koordinátákra – a képernyő jobb sarkában megjelentek a koordináták. – Az ön kompja teljes meghajtással három nap alatt találkozhat velünk egy bináris rendszerben, félúton a határvidék felé. Ott várjuk magát.

-Igen kapitány. Értettem.

-Sajnálom parancsnok. Kapcsolat vége – a képernyő elsötétült. 

Andrew arcáról lekopott a mosoly. Úgy örült, hogy végre jól alakulnak a dolgok. Vágyai megvalósultak és minden oly egyenes úton haladt, mint a vasútisin. De most Jane-t itt kell hagynia, mert a kötelesség ismét közéjük állt. Úgy szeretne a nap minden percében oly boldog lenni, olyan őszintén mosolyogni, mint mikor vele van. Szíve szerint elhajítaná az egyenruháját bele az óceánba…

De nem lehetett. Ezúttal nem. A kapitány biztos nem hívta volna fel, ha nem lenne krízis helyzet. Ha az ellenséges flotta tényleg támadást tervez a birodalom ellen, akkor ott a helye. Meg kell védenie a feleségét, a gyermekét.

Fél óra elteltével, Jane és Andrew a szobájukban voltak. Jane még mindig értetlenül állt a helyzet előtt, de tudta, hogy nincs alternatíva. Andrewnak távoznia kell, mert köti az esküje, hogy mindent megtesz a birodalom és annak polgárainak biztonságáért. Ezért kell most elengednie, hogy később újra együtt legyenek. Békében, boldogságban.

Andrew szíve mázsás kőként dobogott a mellkasában. Bár Jane megértette, hogy miért kell elmennie, ő nem akarta ott hagyni kedvesét. Szerette és fontos volt számára. Mindig mellette volt és támogatta. Nélküle talán nem is jutott volna idáig. És most itt kell hagynia ezt a drága lényt, akivel így is kevés időt tölthet. Nem akarta, de tudta, hogy nincs más lehetősége.  Egy valamit tehetett, megígérte, hogy hamarosan visszatér.

Andrew kompja hamar elhagyta a bolygó légkörét. Beprogramozta a röppályát, s maximumra kapcsolta a hajtóművet. A csillagok fénynyaláboknak látszottak, miközben a hajó gyorsan haladt úti célja felé. Volt három napja, hogy maga mögött hagyja az életének legfontosabb személyét, hogy csak a feladatára tudjon összpontosítani. Ha egy adott pillanatban rosszul dönt, emberéletek százai múlhatnak rajta, s ezt nem akarta felvállalni. Lehunyta a szemét, és mély álomba merült. Álmában ott állt feleségével szemben, karjaiban ott tartotta gyermekét, aki nevetésének hangjával beragyogta a lelkét. Játszottak, nevettek, szeretgették egymást. Nem akartak elválni, soha többé. Az álom hosszú és édes volt. Andrew Lindsay békésen ébredt és tudta, hogy hamarosan újra találkozik szeretett kedvesével.

 

VII.

 

Andrew Lindsay kompja bekapcsolta a dokkoló kapcsokat, s várta, hogy a Grand Captain aktiválja a vonósugarat, mely bevontatja őt a hangárba. A kék fénynyaláb hamar elérte a parányi űrhajót, s azonnal megkezdte a vontatást.

Miközben a parányi hajó közeledett a dokk felé, a műszerfalon egy villogó piros fény jelent meg.  Lindsay ujját az egyik műszerfalra helyezte, s megnyomott néhány gombot.

-A Grand Captain csillaghajó hívja a Duna űrkompot.

-Itt Andrew Lindsay parancsnok, dokkolási engedélyt kérek.

-Az engedélyt elfogadtuk. A dokkolási művelet három percig tart – mondta egy gépies női hang, mintha már nem ment volna végbe dokkolás az óta, hogy a Grand Captain kifutott a dokkból. – Továbbá üzenet érkezett az ön számára parancsnok. Fleischman kapitány várja az eligazítóban.

-Vettem. Tíz perc múlva ott vagyok.

A Duna dokkolási folyamata véget ért, s a hajó aktiválta a térhajtóművet, majd eltűnt a végtelen fekete űrben. A bolygók és a csillagok elképzelhetetlen sebességgel száguldottak el mellettük.

Eközben Andrew Lindsay ledobta a poggyászát a kabinjába, egyenruhát váltott, majd elindult az eligazítóba. A lift gyorsan száguldott az emeletek között. Talán még ezt is modernizálták – gondolta magában Lindsay. 

A lift ajtaja félrecsúszott a tokjában, és a parancsnok kilépett a széles folyosóra. Az eligazító a J29-es részlegben volt, mely a szint másik végén volt. Ezt a távot egy átlagos sebességgel közlekedő ember három-négy perc alatt tette meg. Lindsay sem tett másképp, bár tudta, hogy az idő percről percre kevesebb. A hajó másodpercenként húszmilliárd kilométert haladt előre, így a határvidék csak néhány napra volt tőlük, talán már annyira sem.

Andrew Lindsay parancsnok belépett az eligazítóba. A terem hagyományos tárgyaló volt, a központi falon egy hatalmas monitorral, valamint több konzollal, melyek a terem közepén álló hosszú, ovális asztalon voltak. Az asztalnál helyet foglalt a taktikai tiszt, a műveleti és gépészeti tiszt, a hajóorvos, valamint a kormányos. A kapitány jobbján álló szék még üresen állt.

-Üdvözlöm parancsnok! Kérem, foglaljon helyet.

-Köszönöm kapitány – mondta udvariasan és leült a székre.

-Most, hogy Lindsay parancsnok is itt van, ismertetem a helyzetet. Egy a határmentén lévő megfigyelő állomásunk, különös jelzéseket fogott. Először azt hitték, valami különös csillagközi anomália, de a következő percben egy erős energiajellemző hagyta el a jelenséget, minek következményében az állomás rendszerei kikapcsoltak.  Talán meg is semmisültek.

A kapitány ekkor megállt egy picit, vett egy mély lélegzetet, majd folytatta. Korábbi eligazításokon is sok precedens volt már erre. Olykor-olykor annyira belemerült a mondókájába, hogy elfelejtett levegőt venni, majd miután abbahagyta hevesen kapkodott a levegő után. 

-De szerencsére még mielőtt az állomás deaktiválódott, még küldött néhány adatot, melyek segítettek felfedni a támadó kilétét.

A férfi ekkor megnyomott egy gombot, majd a főképernyőn megjelent egy eléggé gyenge minőségű kép. A műveleti tiszt az előtte lévő konzolon megnyomott egy pár gombot, minek után a kép folyamatosan tisztulni kezdett. A monitoron egy hatalmas csatacirkáló képe jelent meg. Háromszögletű hajó volt, hossza úgy 300 méter lehetett. A tat részből két szárny kezdődött, melyek végén egy-egy hatalmas hajtóműgondola helyezkedett el. A parancsnoki központ hajó közepén volt látható, mely úgy hatvan méterrel magasabban volt a hajótesttől. Mindenki felismerte ezt a hajótípus, s ekkor egy másodperc alatt mindenki felmérte a helyzet súlyosságát és a veszély nagyságát.

-Egy Gwon csatahajó hajó – állapította meg a taktikai tiszt.

-És több is van belőlük – folytatta a kapitány – a távolsági érzékelők ötszáz ilyen hajót jeleztek, de ez a szám lehet ennek a háromszorosa. Pontosat nem tudunk.

-Mi a parancs kapitány? – kérdezte kíváncsian Lindsay. Agyában az elmúlt pár hét emlékei oly távolinak tűntek, mintha évek teltek volna el pár nap alatt. Agyában most csak az ellenséges fenyegetés, és a születendő gyermekéért való aggodalom kapott helyet.

Meg kell állítanom őket, hogy a családom biztonságban legyen, hogy a gyermekem biztonságban felnőhessen, és teljes életet élhessen. Meg kell védenem őket. – egyre csak ezek a gondolatok jártak a fejében, miközben a kapitány beszámolóját hallgatta.   

-A császár azt a parancsot adta, hogy a flotta vonuljon a határhoz, és minden áron próbálja megállítani az ellenséget.

-Mikor találkozunk a flottával uram? – kérdezte a taktikai tiszt.

-Huszonnégy óra múlva találkozunk a flottával az Ében űrállomásnál, majd onnan indulunk az ellenség felé. A találkozópont a 946-os csillaghalmaznál várható.

-Akkor nincs sok időnk – állapította meg a műveleti tiszt.

-Már most is késő – állapította meg Lindsay. – Az ellenség már legalább négy napja a határainkon belül tartózkodik és egyenesen a legközelebbi lakott rendszer felé tart, amit egyedül az Ében állomás véd.

-Jól látja parancsnok. Mikor a támadásról tudomást szereztünk, a határhoz legközelebbi hajókat összevontuk, hogy próbálják meg feltartóztatni őket, de sikertelenül – mondta Fleischman, majd felállt, s lehívta azt a térképet, mely az első flotta mozgását ábrázolta. – Ötven hajóból álló flotta indult, hogy feltartóztassa az ellenséget, az élén az Argóval – Fleischman ismét vett egy mély lélegzetet. – De ekkor még nem tudtuk, hogy valoszínüleg egy hajó sem tér vissza a csaatából.

-És mi történt a flottával?

-Az Ében utolsó jelentése szerint csak tíz hajó tért vissza a frontvonal mögé, de azok is súlyos károkat szenvedtek. Volt olyan is köztük, melyet egy másik hajó vontatóegysége szállított vissza az állomásig.

Az asztalnál ülők mind lehajtották a fejüket, és néma csenddel emlékeztek meg a hajók legénységéről. Nem volt olyan ember a teremben, de még a Grand Captain fedélzetén sem, akinek ne lett volna legalább egy barátja vagy ismerőse az elpusztult hajók fedélzetén. Bele sem gondoltak, hogy az elkövetkezendő pár napban hány hasonló pillanat lesz az életükben. Csak abban reménykedtek, hogy vissza tudják verni a Gwon flottát.

Az eligazítás véget ért. Minden tiszt visszatért a szolgálati helyére, vagy a kabinjába pihenőre. Andrew Lindsay az étkezde felé vette az irányt. Tudta, hogy ez a nap egyszer el jő. A Gwon királyság és az Emberi Birodalom közti diplomáciai kapcsolat az elmúl két évtizedben súlyosan megromlott. Először a kereskedelmi egyezmény bomlott fel, majd pár hónapra rá felbomlott a fegyverszünet a két kormány között. De egészen eddig nem tört ki fegyveres konfliktus. Olykor-olykor diplomáciai konfliktus okozott egy-egy ellenséges kém lebukása, de ezeket jobbára sikerült elsimítani. Az elmúlt öt évben azonban szinte semmi hírt sem hallottak a Gwon királyságról. Legutóbbi információmorzsa az új király megválasztása volt, mely a Galaktikus időszámítás szerinti 300229-kor történt. Azóta a Gwon királyság teljesen megszüntette az érintkezést a környező népekkel (legalábbis az emberi birodalommal biztos).      

Lindsay parancsnok belépett az étkezdébe, s az egyik ital automatához lépett. A szürke borítású gép, mely egy kijelzőből, egy kiadónyílásból, valamint egy paraméterkonzolból állt, szinte bármilyen italt el tudott készíteni. Az étel automaták ugyanezen az elveken működtek, de ezek a szerkezetek deaktiválva voltak a hajón, mivel a legénység jobban szerette a frissen készült ételeket, melyeket a hajószakács és válogatott csapata készített.

Lindsay kivette a frissen gőzölgő bögrét, mely kedvenc meleg italát, a zöld teát tartalmazta, majd leült az egyik asztal mellé, mely a panoráma ablak előtt helyezkedett el. Gondolatai a jelenlegi helyzeten jártak. Leginkább családja biztonsága járt a fejében. Szeme előtt ott volt Jane helyes arca, formás alakja, fülében ott hallatszott kellemesen bársonyos hangja. Olyan boldogok voltak eddig. Tervezgették a jövőt, a családot. Andrew karrierje is szépen ívelt fölfelé.

De kitört a háború… S ez mindent megváltoztatott…

MINDENT!

 

VIII.

 

„Alea iacta est” – „A kocka el van vetve”

     Julius Cesar                                                 

 

A flotta összegyűlt. Több ezer csatahajó, cirkáló, korvett és vadászgép halad a megadott koordináták felé. A kisebb hajók repülési manőverekkel múlatták az időt. Többen spirálisan röpködtek el a nagyobb hajók mellett. A pilóták közti versengés nem számított új keletű dolognak, bár a felsőbb vezetők sohasem nézték ez jó szemmel, főleg ilyenkor, mikor minden hajóra szükség van a frontvonalnál.

Andrew Lindsay az első tiszti székben ült és az éppen befutó állapotjelentéseket olvasgatta. A gépház és a többi fontosabb állomás ekkorra fejezte be jelentéstételét.

-Kapitány, ellenséges haderő előttünk.

-Képernyőre – mondta határozott hangon Fleischman.

A főképernyőn több ezer hajóból álló flotta képe jelent meg. Cirkálók, rombolók és vadászok tömkelege. Lindsay a saját komputerén megjelenítette a flotta helyzetét a környező szektorban, s megpróbálta elemezni a helyzetet. Pont úgy történt, ahogy számították, a két flotta pontosan a 946-os csillaghalmaznál találkozott.

A 946-os csillaghalmaz a birodalmi közigazgatás egyik legtávolabbi szektora volt. A történelmi feljegyzések nem is említenek semmi érdemlegeset, leszámítva, még a Galaktikus időszámítás előtti háromszázadik évből, mikor a birodalom még csak töredéke volt a mai területének. Egy parányi kutatóhajó, a Felderítő, ebben a szektorban, különös anomáliára lett figyelmes, mely akkor még ismeretlen volt az Emberi birodalom számára. Egy 8-as típusú csillagködöt fedeztek fel, mely akkor még csak kialakuló fázisban volt. Az elkövetkező egy évben folyamatosan tanulmányozták a csillagködöt, figyelték annak növekedését és alakulását. Eme tudományos feljegyzésen kívül semmi egyebet nem említenek a történelemkönyvek, kivéve mikor a birodalom terjeszkedése elérte ezt a rendszert is.

Andrew Lindsay parancsnok közben végzett az elemzéssel, s Fleischman kapitányhoz fordult.

-Kapitány, az ellenséges flotta három perc múlva lőtávolba ér.

-Pajzsokat föl, fegyverzetet élesíteni – mondta, majd a kommunikációs tiszt felé fordult. – Nyisson egy csatornát a flotta felé.

A kommunikációs tiszt megnyomott néhány gombot, s a kommunikáció a többi hajóval létre jött.

-Fleischman kapitány a Grand Captain fedélzetéről! Vadászok támadó alakzatba, hármas és négyes romboló rajok, támadásra készülj. Cirkáló és korvett egységek tartsák a pozíciót.

-Elemeztem a hajók helyzetét kapitány – szólalt meg Lindsay. – Nagyjából ugyanakkora az ellenséges flotta mérete, mint a miénk. Lineáris pályán közelednek a csillagköd mellett.

-Köszönöm parancsnok. Kommunikáció, nyisson egy csatornát az ellenséges armada felé!

-Beszélhet uram – mondta a tiszt másodpercekkel később.

-Itt Fleischman kapitány beszél, az Emberi birodalom Grand Captain nevű hajójáról! Kapcsolják ki a hajtóműveiket és forduljanak vissza. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk tüzet nyitni.

A Gwon armada nem válaszolt. A taktikai állomás ekkor szokatlan értékeket vett.

-Kapitány, élesítik a fegyvereiket és, tüzet nyitnak.

A taktikai tiszt még be sem fejezte a jelentését, mikor az ellenséges cirkálók egyike tüzet nyitott rájuk. Hatalmas vörös sugárnyalábok hagyták el a vetőcsöveket és csapódtak bel egyenesen a Grand Captain pajzsaiba. A hajó hatalmasat rázkódott. A hídon több konzol villogni kezdett, több riadójelzés kivillant. Az egyik közlegény elesett és lefejelte az egyik konzolt, majd a földre esett és elájult.

-Kitérő manőver – kiáltotta Fleischman. – Nyisson csatornát a flotta felé. – Grand Captain a flottának! Vadászrajok kezdjék meg a támadást a balszárnyon, romboló egységek egytől ötig, támadjanak a jobb szárnyat, héttől nyolcig kövessék a vadászrajokat a balszárnyon. A maradék, romboló egységek a cirkálókkal együtt támadják a középső rajokat.  

A vadászok megkezdték a támadásokat. Spirális mozdulatokkal próbálva összezavarni az ellenséges érzékelőket. A gyors mozgású kis gépek hamarosan lőtávolba értek és elsütötték az első sorozatot a sugárfegyvereik töltetéből. Az ellenség érzékelte a közeledő vadászrajokat és ő is aktiválta a fegyverzetét és útjára indította a vadászrajait.

Az űr percek alatt megtelt parányi hajórajokkal, melyek úgy festettek, mint egy csapat muslica. A sugárnyalábok cikáztak a hajók között. Több célba is talált, de voltak olyanok, melyek éppen csak súrolták, vagy elhaladtak az ellenséges hajók mellett. Az első hullám nagy veszteségeket nem okozott egyik oldalon sem, de a következő csapás már nem volt ennyire „békés”.

Az emberek flottájának több hajója a parancs értelmében frontális támadást indított az ellenséggel szemben. A Csillagfény nevezetű csatahajó vezette a támadást, mely az ellenséges vezérhajó ellen irányult. Őt három romboló raj és tizenhárom vadászszázad kísérte. A körülöttük zajló csata abban a percben oly távolinak tűnt, mintha nem is lett volna. Soto kapitány megtanulta az évek folyamán, hogy csak a nagy és erős támadással lehet komoly károkat okozni az ellenségnek, és hasonlóképpen lehet káoszt okozni a vonalaik mögött. Ez a taktika már sok hadgyakorlaton sikeresnek bizonyult, bár mindig tudták, hogy milyen taktikát alkalmaz, sosem tudták kivédeni.

A csata percről percre hevesebbé vált. Soto a kijelzőjét figyelte, s bár csak pontokat látott, melyek el-eltünedeznek az érzékelők kijelzőiről, szemei előtt látta, ahogy bajtársai arcába robbannak a konzolok, rájuk dőlnek a válaszfalak, ahogy az utolsó szavakat sem tudják kimondani, mikor velük együtt felrobbannak a vadászgépek.

-Kapitány, az ellenséges flotta összevonta erőit a vezérhajó körül – mondta kormányos.

-Minden energiát az elhárító pajzsnak – utasította Soto az embereit. – Kommunikáció, közölje a rombolókkal és a vadászkötelékekkel, a fejleményeket és, hogy a Delta 5-ös támadómanővert hajtjuk végre.

-Igenis kapitány.

A Gwon védelem átszervezte az erőit. A nagyobb cirkálói a kisebb egységek nyomába eredtek, míg a kisebb hajók, inkább a fregattokat támadta meg. Ez a taktika sokszor eredményesnek bizonyult a Gwon hadvezetés köreiben. A támadóegységek ily módon történő alkalmazása a galaxis többi fajánál nem vált be, mivel a hajóik vagy nagyon lomhák, vagy túlontúl lassúak voltak. A Gwon vadászok áramvonalas, ék alakú teste lehetővé tette a gyors hajtóművek maximális kihasználtságát. Sok esetben ez komoly előny jelentett nekik a hadmozdulatokban.

MOST is!

A több tízezer vadászraj összehangolt, folyamatos kitérőmanőverekkel tarkított közeledése az emberek védelme felé nem jelentett komoly fenyegetést, gondolta magában Fleischman kapitány, aki teljes nyugalomban ült a kapitányi székében. Tudta, hogy elég hatalmas haderővel érkeztek ahhoz, hogy megállítsák az ellenséget. 

Miközben Fleischman gondolatiba merült, egy hatalmas robbanás rázta meg a hajót. A hídon több konzol is szikrákat szórt, néhány fel is robbant, de komolyabb sérülés nem történt. Néhány ember ugyan elesett, de ők is másodpercekkel később ismét talpon voltak és visszatértek az éppen végzett tevékenységükhöz. 

Fleischman rázkódás következtében lefejelte széke karfáját, s leesett a földre. Fején egy nyílt seb éktelenkedett. Lindsay odaugrott, hogy felsegítse kapitányát, aki abban s percben nem volt teljesen tisztában, hogy a Marak tengerparton van, vagy épp egy csata kellős közepén.

-Orvosi egységet a hídra! – kiáltotta Lindsay, de abban a pillanatban egy újabb találat rázta meg a Grand Captain-t. – Jelentést!

-Áttörték a pajzsunkat parancsnok. Az ötöstől a nyolcas fedélzetig elszállt a gravitáció és a létfenntartás. A négyes fedélzeten több plazmavezeték is felrobbant, több ember meghalt azon a szinten – egy újabb jelentés jelent meg a műveleti tiszt monitorán. – A gépház jelenti a reaktor szigetelőmezeje jelentősem meggyengült, de sikerült stabilizálni.

-Uram, a Gwon flotta egyik vadászraja tart felénk. Célba vették a rést a pajzsunkon.

-Minden energiát a pajzsnak és a szerkezeti integritásnak! Polarizálják a burkolatot! Talán az megállítja a további sérüléseket – mondta, közben az orvosi egység elvitte Fleischman kapitányt a gyengélkedőbe. Lindsay átvette a hajó parancsnokságát. Beleült a kapitányi székbe, és tekintetét a főképernyőre vetette. Csatacirkálók tucatjai elkeseredett küzdelmét látta. Sugárnyalábok cikáztak mindenfelé. Egy vadászraj a következő másodpercben semmisített meg egy emberi hajót. A hatalmas robbanás beragyogta a sötét éjszakát. Pillanatokig nem lehetett látni semmit. Lindsay hajóroncsok százait fedezte fel a harcoló felek között. Látta, hogy a vádászok, hogy kerülgetnek, egy megsemmisül Gwon cirkálót, miközben több kisebb romboló üldözi őket.

-Zöld kilences raj a legközelebbi támadóosztagnak! Ránk tapadt egy Gwon rombolóraj, és nem tudjuk őket lerázni. Xavier-t és Jason-t már kilőtték – mondta a pilóta.

Másodpercekig néma csend.

Egy újabb roncs közeledett feléjük. Szemből egy Gwon csatahajó tüzelt rájuk. De az Excalibur és Remington hadihajót, össztüzet zúdítottak a támadókra. A Gwon hajó megosztott tüzet zúdított az ellenségre. Több roncsdarab is leszakadt a már megsemmisült hajókról, így nehezítve a Zöld kilences raj maradványának menekülését. Közben az üldöző raj is egyre közeledett.

Válasz továbbra sem jött.

Egy újabb vadász lőttek ki.

Már csak hárman maradtak.

-Erősítést kérek! Most! – egy újabb vadász pusztult el. 

-Nem akarok itt meghalni! – kiáltotta a raj megmaradt tagja – ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Már csak egy vadász maradt meg. Reed őrnagy úgy érezte, hogy élete homokja hamarosan lepereg. Szlalomozott a roncsok között, abban a reményben, hogy hamarosan biztonságban lesz. Arca verejtékezett. Izmai megfeszültek. Látta a sugárnyalábokat, melyek elhaladtak mellette.

De egy pillanat alatt kitisztult Reed elméje. A roncstömeg ritkulni látszott, és egy útvonal rajzolódott ki előtt, mögötte a Grand Captain és még három hajó csatázott öt Gwon csatahajóval.

Ez az – gondolta Reed. Úgy tűn végre megmenekül a halál karmaiból. A maradék energiáját a hajtóművekre irányította, hogy gyorsabban biztonságos távolra kerüljön üldözőitől.

A Zöld kilences raj utolsó tagja is elpusztult. Reed gyorsuló hajója egy arra úszó roncsba csapódott. Ha lett volna akár hajó, mely túlélte volna ezt az üldözést, a pilóta bizonyára arra gondolt volna, hogy mit szól majd Reed özvegye? Hogyan mondják meg Reed gyermekeinek, hogy az apjuk nem megy többé haza. Hogy nem labdáznak már többé együtt, hogy nem lesz ott, hogy bíztassa lányát a balett vizsgáján. Egy értelmetlen halál. Egy olyan lény ragadta el a családjától, akit az életben nem látott, akinek nem ártott soha. Csak egy felsőbb hatalom gondolta úgy, hogy el kell pusztítani az embereket. Egy olyan lény, aki még egy embert sem látott soha. Még a szagukat sem érezte, s vérük vörös színét sem pillanthatta meg.

Az emberek tovább tüzeltek. Vadászrajok több fronton is komoly pusztítást végeztek a Gwonok sorai között. A rombolók hasonló eredményekkel zárták a támadásokat. A nagyobb cirkálók összevonták erőiket, hogy tőrt döfhessenek a Gwon flotta szívébe.

A Grand Captain komoly károkat szenvedett, de Lindsay a legjobb tudása szerint koordinálta a támadásokat. Bár a pajzsuk szinte megsemmisült és csak a polarizált burkolat védte a hajót, elszántan haladtak az élbolyban, hogy minél előbb véget vessenek a háborúnak.

Ám ekkor az érzékelők hangosan sípolni kezdtek minden hajón. A parancsnokok szemükkel a kijelzőket figyelték. A diadaluk küszöbén, mikor megfékezték a Gwon inváziót, mikor Lindsay már úgy érezte, visszatérhet a kedveséhez a Perseus 7-re…

Hirtelen minden remény szertefoszlott.

A csillagköd rejtekéből egy második Gwon flotta tört elő. Kétszer annyi csatahajó, romboló és vadászgép érkezett a semmiből. Teljes tűzzel támadták az emberek flottáját. A vadászok többsége az első támadást sem élte túl. Több romboló is hasonló sorsra jutott.

A csatacirkálók még tudták viszonozni a tüzet, de az ellenség túlerőben volt. Kilátástalan helyzetbe kerültek. Csak egy megoldás maradt.

-Parancsnok, új parancs érkezett minden frekvencián! Visszavonulás.

-Kormány, induljon el a 9; 3; 2, 5-ös vektoron. Amint kiért a csillagköd gravitációs vonzásából kapcsoljon fénysebességre.

-Igenis uram.

A hajók eltávolodtak a ködtől. A Gwon flotta még elpusztított néhány cirkálót még mielőtt a flotta maradványa eltűnt a hiperűr biztonságában.

 

IX.

 

A Grand Captain teljes sebességgel haladt a legközelebbi harci állomás felé, hogy megkezdjék a hajó javítását.

Andrew Lindsay a készenléti kabinban volt, a kapitány asztala mögött. Tekintetét az ablakon kívül hosszú fénycsíkokként elhaladó csillagokra vetette. Már végzett a naplóbejegyzéssel, és már egy levelet is küldött Jane-nek a Perseus 7-re, hogy kicsit tovább marad távol, mint gondolta. Gondolatai az elmúlt órák eseményi körül jártak. A csatán, mely vereséggel zárult, s komoly előny adott a Gwon flottának, hogy minél közelebb haladjon a birodalom szíve felé, és végleg elpusztítsa azt. És ők most semmit sem tehetnek, hogy megállítsák az ellenséget. Bár tudta, hogy egy második hadtest várja a Gwon flottát még a főbolygó előtt, s amint tudnak, ők is csatlakoznak hozzájuk, mégis nem lett nyugodtabb. Nem szeretett veszíteni.

Egy halk zeneszó zökkentette ki gondolataiból Andrew Lindsay-t, aki rögtön az ajtó felé fordult.

-Tessék – szólította az idegent.

-Elkészült a kárjelentés. Minden részleg megtette, amit lehetett, hogy megvédje a hajót, de sajnos így is nagyon súlyosak a károk – mondta a másodtiszt.

Andrew átfutotta a kezébe kapott adatmodult. A férfi nem túlzott, tényleg súlyos a helyzet. Joggal merült fel a kérdés Andrew-ban, hogy vajon mi hajtja a hajót, ilyen súlyos hajtóműsérülés mellett.

-Mi hír a flottáról?

-Semmit sem tudunk uram. A műszerek csak annyi adatot rögzítettek, hogy a haderőnk elhagyta a rendszert, de egyikük sem követte a mi vektorunkat.

-Nyilván betáplálták az első koordinátákat, melyek a legtávolabb viszik őket a csata helyszínétől.  

-Valószínű parancsnok.

-A kapitány hogy van?

-A doktor szerint nincs komoly baja. Csak egy kis agyrázkódás, és némi zúzódás a homlokán. Pár nap pihenés, és teljesen helyre jön.

-Remek hír – mondta Lindsay, majd felállt az asztaltól és az ablakhoz lépett.  Aggódó tekintete még mindig a sebesen elhaladó csillagokat bámulta. Régen megnyugodott valahányszor ezt a jelenséget figyelte. – A javítások, hogy állnak?

-A hajtómű és a fegyverzet teljesen kész lesz, mire holnap délutánra elérjük az állomást. A további károkat csak az űrdokkban célszerű kijavítani, mert a nyílt űrben legalább hat hónapig tartana.

-Akkor nincs más választás, vissza kell vonulni birodalom szívéhez közeli rendszerbe. Melyik állomáshoz tartunk?

-A Copernicus állómás felé tartunk.   

-Köszönöm parancsnokhelyettes, leléphet.

-Igen uram. 

A másodtiszt távozni készült, mikor a hajó kiszakadt a normáltérbe. A csillagok a fénycsíkokból a másodperc tört része alatt változtak vissza parányi fénylő ponthalmazokká. A kabin teljesen átrendeződött ez idő alatt. A kapitány üveglapos asztala felborult, és összetört a lapja, a szék begurult az egyik sarokba, a személyi komputer terminál kettészakadva a földön hevert.

-Kapitány a hídra! – hallatszott a kommunikátorból. Lindsay-t felsegítette a másodtiszt, majd mind a ketten kiszaladtak a kabinból, egyenesen a hídra.

A híd vörös fényárban úszott. A riadó jelzés éles hangja betöltötte a helységet. Andrew szeme gyorsan végigszaladt a termen. A főképernyő melletti konzolok lángoltak, néhány közlegény a földön feküdt, őket pár altiszt segítette újra talpra. Az egyik hátsó terminál felrobbant a kiszakadás következtében, komoly sérüléseket okozva az előtte dolgozó embernek. Egy orvosi egység épp abban a pillanatban lépett a hídra és megkezdte a sérülések kezelését. A műveleti tiszt konzolja lefagyott, a kormánynál ülő férfi is értetlenül állt a történtek előtt.

-Jelentést!

-Nem tudom mi történt uram. Valami kiszakított minket a normáltérbe.

-Mi az a „valami”?

-Olyan, mint egy… szakadás lenne az űrben.

-Képernyőre tudja rakni?

-Már ott is van parancsnok.

Andrew a képernyő felé fordult. Egy kékes fekete tölcsér látszott rajta. Egy féregjárat, vagy valami hasonló…

-Parancsnok! A hajó elindult a jelenség felé. Hatalmas gravitációs vonzása van. Olyan mintha egy feketelyuk lenne féregjáratnak álcázva.

-Teles meghajtással hátra! – kiáltotta Lindsay.

-A hajtóművek csak 20%-on üzemelnek. 

-Minden energiát a hajtóműnek.

A hajó hátrálni kezdett. A hajtóművek a lehető teljes kapacitással üzemeltek. A gépészek még avval is próbálták oldani a feszültséget, hogy felvetették ötletnek a kadétok biciklire ültetését és evvel történő energiafejlesztés lehetőségét. De a hátrálás megállt. A hajótest megfeszült.

-Parancsnok! Hajszálrepedések keletkeztek a burkolaton. A hajótest mindjárt kettészakad.

-Micsoda!

A szavak még el sem hagyták Andrew száját, mikor a hajó hátsó szekciója leszakadt. A farrész tehetetlenül közeledett a jelenséghez, majd egy hatalmas robbanás következtében meg is semmisült. A maradványok között tisztán látszottak a legénység halott tagjai, ahogy beszippantja őket a jelenség. Andrew lelki szemei előtt látta, ahogy a tehetetlen legénység az utolsó pillanatig küzd az életben maradásért. Fülében hallotta a sikolyokat és a kiáltásokat. Szörnyű volt.

-Uram, a jelenség minket is magába szippant.

-Kormány, próbáljon a fékező rakétákkal kitérni.

-Már próbáltam uram. Nem használt.

Tehát ennyi. Itt a vége. Andrew szíve egy pillanatra mintha megállt volna. Jane arcát látta maga előtt, ugyanúgy, mint a Lakurián öbölben tett kirándulásukkor három évvel ezelőtt. Látta maga előtt szép arcát, kedves mosolyát, hallotta selymes hangját. És látta maga előtt születendő gyermekét, akit már nem láthat meg. Szomorú volt és összetört. Tudta, hogy mivel jár a flottában szolgálni, de abban a pillanatban átkozta a napot, mikor letette a birodalmi esküt.

A Grand Captain megmaradt részlegeit hamarosan teljesen elnyelte a jelenség. Mintha nem is lettek volna.

 

 

 *A Xanadu kolónia a Solusan bolygó ötven fényéves körzetében található. 

* Háromszáz évvel korábban  (B.I.SZ. 6235) IX. Gawen császár a Xanadu kolónián rendezte be a birodalmi központot. Majd miután Gawen meghalt és fia megörökölte a trónt, III. Hellion elrendelte, hogy tudósai mérjék fel a birodalom teljes nagyságát és számolják ki a közepét. Az origó a Solusan volt, mely már ekkor is fontos eleme volt a birodalomnak. III. Hellion elrendelte egy hatalmas palota építését, s az uralkodói székhelyét a Solusanra költöztette. 

* Az Imperial Creator egyike a legrégebbi építészeti vállalatnak, melyet még a birodalmi időszámítás fénykorában alapítottak. Számos kolónia, üdülőbolygó és város tervezése és kivitelezése fűződik a nevükhöz.

* Nicolaus Copernicus nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép elterjedése. Elmélete, mely szerint a Nap a naprendszerünk központja a tudomány jelentős hipotézise mind a mai napig. 1512 megalkotta a Commentariolus néven ismert kéziratát, mely a bolygórendszer felépítésével foglalkozik. A tézisek alapján megpróbálta kidolgozni az égitestek mozgását. Epiciklusokat alkalmazott, 34 kör segítségével magyarázva az égitestek által befutott pályákat. Sajnos eme eszmefuttatásai és számítási pontatlanok voltak, mivel ő körpályákban gondolkodott.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Russian girl looking for a man with money

(Karinaaxota, 2021.07.17 11:41)

Hi! My name is Karina, living in Russia. I live in a village and we have no job. I get about $80 a month. It is very little ((
That's why I can do it for a little money:
- Send you hot photos and videos
- send you a video of sex with an ex-boyfriend (if you don't put it out there!)
- I can do what you say in Skype, whatsapp or other messenger

Also ready to come to you in any country for your money.
I will not leave my contacts here. Find me just on the site http://dateshookp.com/?utm_source=60e890ccabe4c&click_id=Karina98 my nick is Karina98

<a href=http://dateshookp.com/?utm_source=60e890ccabe4c&click_id=LERA96><img src="https://sun9-88.userapi.com/impg/zpDKIrOf_6hMVi5RYgTDKnPgdA5hkTAdpwzGow/X3Y32a5Usqc.jpg?size=600x422&quality=96&sign=fe477b93db5731049a4050090ce36381&type=album"></a>

купить моторное масло тотал

(Andreiufo, 2021.07.17 08:22)

Правильное бурение скважин на водуБурение скважин на воду — довольно сложный процесс, он может производиться различными способами. Но основные этапы бурения одинаковы. Так, в первую очередь, бурильная установка, оборудованная определенным типом бура, разрушает породу, затем происходит изъятие раздробленных фракций, и на завершающем этапе стенки скважины укрепляются обсадными трубами.Применение различных технологий бурения в основном обусловлено структурой грунта и глубиной залегания водоносного слоя. На сегодняшний день бурильщики используют следующие методы:
роторный способ прохождения;гидробурение с промывкой скважины;
бурение с применением пневмоударного инструмента;шнековый способ бурения.
Роторное бурение скважин изначально использовалось при разработке скважин в нефтедобывающей промышленности. Одако этот способ прекрасно зарекомендовал себя и при создании водозаборов. Разрушение породы достигается вращением и одновременным давлением рабочего инструмента, имеющего значительную массу. По завершению прохождения определенного участка, устанавливают обсадную трубу. Дальнейшую работу производят аналогично, но роторным долотом с немного меньшим диаметром. Бурение скважины продолжают до достижения водного горизонта.Наиболее легкий способ создания скважины на воду – гидробурение. В этом случае происходит направленное размытие грунта внутри опускающейся под собственным весом обсадной трубы.Принцип действия пневмоударного инструмента – преобразование энергии сжатого воздуха в кинетическую. Отличительной особенностью такого способа являются две одновременно действующие силы: сила удара и вращательные движения бура.Шнековое бурение, как самый старый и давно известный метод, тем не менее не утратил актуальности и в наши дни. Метод действия прост и понятен. Постепенное внедрение в породу шнека с ножами различной ширины позволяет одновременно углублять скважину и вынимать разрушенные обломки породы, почвы.Бурение скважин на воду в минской области можно производить одним способом или комбинировать различные, в зависимости от структуры грунта.Наша компания «БурАвтоГрупп» использует исключительно роторный метод бурения.Он оптимален для твердых скальных пород, а гидробурение предполагает наличие более мягкой структуры почвы. Шнековое бурение не применяют на заболоченных участках.
По завершению бурильных работ и установки обсадных труб наши специалисты прокачивают скважину, потому что нужно обязательно дождаться стабильного напора и проверить воду на чистоту и качество

Maid for a day Park Slope

(Fed, 2021.07.17 06:27)

<b><a href=https://house-cleaner-nyc.com>Room cleaning</a></b>

HI.
In modern the companies work competent specialists.

Cleaning international company Cleaning service appeared total-only 6 years ago, this notwithstanding swift dynamic mprovement still does not cease surprise all ours rivalsandnew customers , however practically none special secret in the swift improvement of our firms notavailable.
Despite on the impressive practical gained experience, service staff systematically enhances his qualification on diverse training and on courses. Listed assist perfect measure master new equipment and equipment .

Employees of our company are ready to provide professional cleaning services such as:

General cleaning apartments, workshops , stores and offices
Daily maintenance of cleanliness in the room
Deep cleansing and decorative treatment of floors slip prevention
Putting order after repair and construction work
Chemical cleaning of all types of carpet
Cleaning exterior glass surfaces, cleaning building facades
Seasonal cleaning outside the building
Disposal of trash and snow under license.

And likewise you can order:

Mattress cleaning, Postconstruction cleaning, Cleaning and tidying up., Corporate cleaning, Professional house cleaning, Best house cleaning, Marble care]

We commit cleaning only special cleaning supply. Fast increase in the number of cleaning firms in Prospect Hights proves that and in the area represented learned to appreciate own free time.
Serving around Williamsburg AND ON ALL STREETS, SUCH AS: High Bridge, Throgs Neck, City Line , Waterside Plaza, Grasmere .

And so exclusively you can here be sure, come in specified site and make an order services .

lilaccolored carbocyclic Togsheedo

(Edwardoimmaf, 2021.07.17 02:28)

the ultimate guide to online dating speed dating charlotte nc 40 and over free dating site in omar how many years dating before marriage subtle asian dating pick up lines <a href=https://q.fronliahajj.site>glooming </a> herpes dating site indianapolis best tips for online dating profile japanese boy dating chinese girl online dating married south africa newspaper dating ads guys to avoid on dating sites best free christian dating sites reviews tips for dating an introverted woman divorce dating site in south africa online dating items roblox anime about dating an older woman how to get to know someone online dating real dating app hookup sex tapes frenzy dating app brown skin korean cute girls from dating sites

xrumer fivver

(JamesMab, 2021.07.17 02:21)

XRumer is the multipurpose tool for comprehensive advance on the Internet

The program is capable in short terms to place Your references and announcements more than on 400.000 resources — forums, blogs, guest books, reference catalogs, bulletin boards, social networks .
XRumer bypasses also text protection against robots — questions like "How many there will be 2+2?", "Call the capital of Russia" and so forth.
The program knows more than 170.000 answers to similar questions, arithmetics all is counted automatically , the knowledge base is replenished every month .
Ample opportunities advance in social networks
It is free the enclosed SocPlugin allows at once in 4 social nets —
Odnoklassniki, VKontakte, Mamba and Facebook — to distribute messages, comments to a photo and video , to load video and a photo , to distribute invitations in friends and groups — along with it also on the full automatic machine bypassing everything possible protection against boats and mailings, including kapch.
the Set unique technologies allows receive very good and interesting results
Such hi-tech functions, as a system thematic mailing "Antispam" (in any the forum is sent the message according to scope of this forum, irrespective of the region and language ), set "Question-answer" and others — allocate XRumer among others similar complexes, creating opportunities it is valid "clever" and also publicly necessary mailings.
In long-term to prospect XRumer — favorable investment
If you the owner online store or Internet service, precisely understand as advertizing in Yandex-Directe or Google is expensive AdWords. Competently applying the XRumer + Hrefer + SocPlugin complex, you buy a possibility of everything for $10 a month to receive necessary to you target visitors .

Minimum technical requirements
Windows Vista/7/8, 8.1/10 (both 32 bits, and 64 bits);
Windows Server 2012 R2 (but Win Server 2016 and 2019 NOT are recommended!);
The processor from 2 GHz, the RAM from 4 GB;
It is desirable existence high-speed Internet connections without restrictions on traffic.
If you are not aware of recent super-updating of XRumer 19.0.8 + XEvil 5.0 <Beta>6] - run on a forum rather, look through an infa on it, and swing! ;))
Long-awaited an update at last took place, and we already took a set of enthusiastic responses. But this updating mostly concerns users of XRumer, if to you it is interesting only XEvil that you it so far very much does not mention.
And together with it I want to please you tasty, fresh with set coupons for July: a discount of 45%, until the end of a month!
At acquisition of the program Xrumer 19.0.8 complex use any discount coupon and take a discount in 45%!!!

ATTENTION: COUPONS FOR JULY
http://www.botmasterru.com/
JULY2021-45-210731-g07xjigbgo2s0cgt
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg0vco7j
JULY2021-45-210731-g07xjigbjg2ihcur
JULY2021-45-210731-g07xjigbjghm998x
JULY2021-45-210731-g07xjigbjgjaxf6e
JULY2021-45-210731-g07xjigbm829pmjl
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8qzqt0b
JULY2021-45-210731-g07xjigbm8z6g7jc
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0rbjj6j
JULY2021-45-210731-g07xjigbp0u1g4d7

<a href=http://griffinatlc11100.webdesign96.com/5981899/xevil-buy-fundamentals-explained>xrumer xevil</a>
<a href=http://tituslrjh33322.tblogz.com/xevil-captcha-solver-an-overview-16705733>xrumer forum</a>
<a href=http://marcozouz46924.tinyblogging.com/Considerations-To-Know-About-Xevil-42566158>xrumer forum</a>
<a href=http://manuelnmjc22221.newsbloger.com/6968016/considerations-to-know-about-xrumer-mass-pm>xrumer ref spam</a>
<a href=https://emilianoeyir25803.humor-blog.com/5410268/how-it-is-safe-to-advance-the-white-websites-by-means-of-xrumer>xrumer forums</a>
<a href=https://michaelc578mds8.blogtov.com/profile>youtube xrumer</a>

Nag with knock off low price pharmacy

(Mothyhew, 2021.07.17 00:04)

ernie injectable ivermectin
verarmen ivermectin for cats
<a href="http://ivermectin-6mg.com/#">ivermectin for lice in humans
</a> - stromectol 3 mg doses
http://ivermectin-6mg.com/# - buy stromectol 6mg
tine is there a skin reaction to stromectol

Russian girl looking for a man with money

(Karinaaxota, 2021.07.16 23:54)

Hi! My name is Karina, living in Russia. I live in a village and we have no job. I get about $80 a month. It is very little ((
That's why I can do it for a little money:
- Send you hot photos and videos
- send you a video of sex with an ex-boyfriend (if you don't put it out there!)
- I can do what you say in Skype, whatsapp or other messenger

Also ready to come to you in any country for your money.
I will not leave my contacts here. Find me just on the site http://dateshookp.com/?utm_source=60e890ccabe4c&click_id=Karina98 my nick is Karina98

<a href=http://dateshookp.com/?utm_source=60e890ccabe4c&click_id=LERA96><img src="https://sun9-88.userapi.com/impg/zpDKIrOf_6hMVi5RYgTDKnPgdA5hkTAdpwzGow/X3Y32a5Usqc.jpg?size=600x422&quality=96&sign=fe477b93db5731049a4050090ce36381&type=album"></a>

как похудеть за месяц

(Williammow, 2021.07.16 23:34)

Ketonic+ (Кетоник+) - современный эффективный жиросжигающий кето-комплекс на основе натуральных природных компонентов. Позволяет в кратчайшие сроки снять нежелательный вес и восстановить баланс в организме без мучительных диет, изнурительных тренировок, побочных эффектов и проблем со здоровьем.

Капсулы для похудения Ketonic+ разработаны таким образом, чтобы активизировать метаболические процессы в организме. Они направлены на регуляцию липидного, углеводного, белкового обмена, регуляцию синтеза лептина, восстановление биохимического равновесия синтеза лептина и эндокринных структур, контролирующих массу тела и уровень адипоцитов подкожного слоя.

<a href=http://paxtoncfea23378.loginblogin.com/6792621/похудеть-как-заставить-себяпохудеть-за-месяц-на-10-кг>как похудеть в ногах</a>
<a href=http://finnmbob09865.mpeblog.com/25572969/>похудеть как можно быстрее</a>
<a href=https://paxtonpvtf83603.blogcudinti.com/5221730/как-похудеть-за-1-денькак-похудеть-в-50-лет>похудеть как заставить себя</a>
http://dominickftpr25946.luwebs.com/5962579/похудеть-за-5-днейкак-похудеть-за-1-день - как похудеть за месяц
https://emiliogucn04836.theblogfairy.com/5211674/как-похудеть-в-ляшкахпохудеть-как-быстро-похудеть - как похудеть без ущерба для здоровья
https://spencervzax49012.blogitright.com/4453350/похудеть-за-месяц-на-6-кгпохудеть-за-5-дней - похудеть как лучше

$==r=+$

Роботы пылесосы для дома

(RaymondBum, 2021.07.16 17:32)

http://robotpilesos.com - <a href="http://robotpilesos.com">Роботы пылесосы</a>

Cream S13 New Look

(WandaPlott, 2021.07.15 03:55)

<a href=https://lzbmx.usflow.info/cream-s13-new-look/iKvbqrXIxpWgars><img src="https://i.ytimg.com/vi/TFxHRda3i9Y/hqdefault.jpg"></a>

<a href=https://lzbmx.usflow.info/cream-s13-new-look/iKvbqrXIxpWgars>Cream S13 New Look</a>

physicians org find a physician

(Alcotly, 2021.07.14 23:28)

<a href=https://albuterolinh.com/#>ventolin inhaler price in india</a>
albuterol australia
<a href=http://albuterolinh.com>albuterol australia</a>

hqd продажа несовершеннолетним одноразовая Пересвет

(NeilaKa, 2021.07.14 22:15)

<a href=https://hqd.wiki/>почему hqd мигает синим</a>

e-cigarette ижевск

насос для бурения скважин

(Antoniovpf, 2021.07.14 16:12)

Приветствую Вас дамы и господа
<a href=https://euroburservice.by/>пробить скважину для воды в минской области</a>

Where is admin?
It is important.
Regards.

вкусные вкусы hqd самая лучшая Великий Устюг

(NeilaKa, 2021.07.14 12:16)

<a href=https://hqd.wiki/>где можно заказать hqd несовершеннолетним</a>

магазин электронных сигареты в москве

IMPOSTOR VS CREWMATE THE MOVIE (All Episodes)

(PamelaThynC, 2021.07.14 07:09)

<a href=https://silentchimaru.uzthe.info/impostor-vs-crewmate-the-movie-all-episodes/amN-eqJz02Obn80><img src="https://i.ytimg.com/vi/73LApCq-gnk/hqdefault.jpg"></a>

IMPOSTOR VS CREWMATE THE <a href=https://silentchimaru.uzthe.info/impostor-vs-crewmate-the-movie-all-episodes/amN-eqJz02Obn80>MOVIE</a> (All Episodes)

How I found gay men for sex in a small town

(JohnPsex, 2021.07.14 02:20)

Hey guys! When I turned 20, I had sex with a man. It was a relative of mine. Since then I realized that it's not just girls that make me horny. But I was afraid to find a partner. Only with the help of <a href=https://dicej.hhboys.com/?utm_source=60edc38227155&click_id=JohnP>hhboys.com (21+)</a> my problem was solved. It turned out that even in my small town it is very easy to find a gay for sex!
Maybe we are from different cities and can't meet, but we can chat or do streams. My nickname is "JohnP".
https://dicej.hhboys.com/?utm_source=60edc38227155&click_id=JohnP

https://vk.com/kupludom24

(BobbyBab, 2021.07.13 21:08)

<a href=https://vk.com/kupludom24>Продам дом Красноярск

Кофемашины для ценителей

(IsmaelSpepe, 2021.07.13 20:17)

На ресурсе http://kofevarki-i-kofemashiny.com имеются сборку оптимальных кофемашин

A-Parser - многопоточный парсер поисковых систем

(William1gennick, 2021.07.13 19:07)

A-Parser - многопоточный парсер поисковых систем, сервисов оценки сайтов, ключевых слов, контента(текст, ссылки, произвольные данные) и других различных сервисов(youtube, картинки, переводчик...), A-Parser содержит более 90 встроенных парсеров.

Ключевыми особенностями A-Parser является поддержка платформ Windows/Linux, веб интерфейс с возможностью удаленного доступа, возможность создания своих собственных парсеров без написания кода, а также возможность создавать парсеры со сложной логикой на языке JavaScript / TypeScript с поддержкой NodeJS модулей.

Производительность, работа с прокси, обход защиты CloudFlare, быстрый HTTP движок, поддержка управления Chrome через puppeteer, управлением парсером по API и многое другое делают A-Parser уникальным решением, в данной документации мы постараемся раскрыть все преимущества A-Parser и способы его использования.


<b><a href=https://a-parser.com/?ref=2117>Register</a></b>

booted forbearing Togsheedo

(Edwardoimmaf, 2021.07.13 18:43)

conscious lesbian dating and relationship do and don'ts of online dating dating is tough for single mothers gay online dating websites free chatting dating site in usa <a href=https://d3.ehlorswifi.site>superable </a> dating over 50 in hmilton mt bisexual female online dating sex dating apps nyc boyfriend logged into dating site intro messages for dating profiles men how is dating different from relationship halle berry swore off dating men software for dating website ideal dating profile examples speed dating raleigh nc noir best dating services 2016 ex girlfriend dating guy she cheated on me with dating site with bee radiometric dating fun facts match making kundli software


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Következő »